Δευτέρα, Μάιος 29, 2023

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ
  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ
  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
  • ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η’ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η’ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ